Rozmiar czcionki:
A
A
A
Kontrast:
a
a
a
a

Jak Fundusze Europejskie pomogą Twojej firmie w kryzysie

Negatywne skutki pandemii COVID-19 odczuwamy wszyscy. W wyjątkowo trudnym położeniu są przedsiębiorcy. By pomóc polskim firmom przetrwać kryzys, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), uruchomiło specjalne, "kryzysowe" wsparcie finansowane z pieniędzy unijnych i krajowych.

Resort wprowadził także ułatwienia dla tych, który już korzystają z Funduszy Europejskich. Koniecznie sprawdź, na co możesz liczyć.

1. Pożyczki płynnościowe - dla mikro, małych i średnich firm na wydatki związane z bieżącą działalnością

2. Gwarancje Biznesmax - bezpłatne gwarancje spłaty kredytu.

3. Kredyt na innowacje technologiczne - by mimo kryzysu móc sfinansować nowe, innowacyjne technologie.

4. Konkurs "Szybka ścieżka - koronawirusy" - na innowacje pomagające walczyć z pandemią.

5. Dopłaty do wynagrodzeń.

1. Pożyczki płynnościowe

Dzięki nim mikro, małe i średnie firmy mogą opłacić wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Mogą to być np. nieopłacone faktury, raty leasingowe, pensje pracowników. Można oczywiście też zapłacić za towar lub usługi potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa. Oprócz tego, że przedsiębiorca oddaje dokładnie tyle, ile pożyczył, nie płaci żadnych opłat i prowizji. Mało tego, przez pierwsze pół roku firma nie musi w ogóle spłacać pożyczki. Na jej całkowitą spłatę ma aż 6 lat.

Dla kogo?

Pożyczkę mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

·        nie znajdowały się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019,

·        obecnie są się w takiej sytuacji w wyniku epidemii COVID-19 lub

·        są trudną sytuacją zagrożone.

Jeden przedsiębiorca może dostać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Tych unijnych pożyczek udzielają instytucje finansowe współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). One też określają, jakie dokumenty musi dostarczyć firma, żeby otrzymać pożyczkę. Lista instytucji udzielających pożyczek znajduje się na stronie BGK.

Gdzie szukać informacji:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/pozyczki-plynnosciowe/

Swoje pożyczki płynnościowe uruchomiły też poszczególne województwa. W zależności od województwa, warunki przyznawania tych pożyczek i ich wysokość mogą się różnić. Szczegóły można sprawdzić na stronie. Środki te pochodzą z unijnych programów regionalnych, odrębnych dla każdego z województw.

2. Nowe gwarancje Biznesmax

Gwarancja Biznesmax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu. Przedsiębiorca, który otrzymał taką gwarancję, może ubiegać się również o dopłatę do oprocentowana kredytu nią objętego. To dotacja, która pozwoli zrefundować zapłacone odsetki. Maksymalna kwota gwarancji dla przedsiębiorcy to 2,5 mln euro.

Dla kogo?

O gwarancje Biznesmax mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

·        spełniają przynajmniej 1 spośród 17 kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy lub

·         realizują projekt o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

Ułatwienia wprowadzone dla firm w związku z koronwirusem

System gwarancji objął również kredyty odnawialne przedsiębiorców. Nie muszą być one związane z realizowaną lub zakończoną inwestycją. Ponadto są one udzielane na prostszych zasadach - bez konieczności przedkładania dokumentów finansowo-księgowych. 

Gdzie szukać informacji: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/gwarancja-programu-inteligentny-rozwoj-na-kredyty-obrotowe/

3. Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne to właściwie nie tyle kredyt, co dotacja w postaci tzw. premii technologicznej. Pozwala ona na spłatę części kredytu technologicznego przedsiębiorcy w banku komercyjnym (spłata jest dokonywana bezpośrednio do banku kredytującego).

Dla kogo?

O premię technologiczną mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują wdrożyć innowacyjną technologię i na jej podstawie uruchomić produkcję nowych produktów lub usług.

Ułatwienia związane z koronawirusem

Kredyt na innowacje technologiczne nie jest nowym działaniem. Funkcjonował jeszcze przed pandemią. W związku z kryzysową sytuacją wprowadzono jednak w tym mechanizmie dużo ułatwień:

·        zniesiono limit premii technologicznej (wcześniej było to maks. 6 mln zł);

·        uznano możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa;

·        rozszerzono katalog wydatków kwalifikowalnych, czyli takich, które mogą być sfinansowane z premii technologicznej (np. o koszty zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych i koszty ich transportu);

·        zniesiono obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt.

Gdzie szukać informacji:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-5/

4. Szybka ścieżka - koronawirusy

Konkurs "Szybka ścieżka - korona wirusy" daje możliwość sfinansowania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem będzie innowacyjne rozwiązanie do wdrożenia w firmie. Chodzi tu o innowacje, które ułatwią walkę z wirusami. Mogą to być na przykład urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa, badania nad lekami i szczepionkami czy roboty do zdalnego pobierania próbek biologicznych u pacjentów.

Konkurs nie bez powodu nosi nazwę "Szybka ścieżka". Cechuje go bowiem uproszczona procedura, w której formalności ograniczone są do niezbędnego minimum.

Budżet konkursu to aż 200 mln zł. Dotacje są finansowane z unijnego programu Inteligentny Rozwój i budżetu państwa. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 grudnia do godz. 12:00.

Dla kogo?

O dotację mogę ubiegać się:

·        przedsiębiorstwa,

·        konsorcja przedsiębiorstw,

·        konsorcja naukowo-przemysłowe (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem takiego konsorcjum musi być zawsze przedsiębiorstwo.

Gdzie szukać informacji:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-14/

5. Dopłaty do wynagrodzeń

To kolejna forma wsparcia, uruchomiona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej specjalnie z myślą o pracodawcach, dotkniętych kryzysem. Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich firm, których obroty spadły z powodu pandemii Covid-19. Wysokość wsparcia jest uzależniona od tego, jak duża jest strata finansowa w firmie.

Jeżeli strata ta wynosi:

·        co najmniej 30% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

·        co najmniej 50% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

·        co najmniej 80% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Firma, która korzysta z dofinansowania powinna utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie przez okres pobierania dofinansowania i przez taki sam czas po jego zakończeniu. Wsparcie może trwać maksymalnie 3 miesiące. Należy zgłaszać się po nie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Pieniądze na ten cel pochodzą z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój i ze środków krajowych.

Gdzie szukać informacji:

Na stronach PUP - tam też można złożyć wniosek o wypłatę wsparcia


Chcesz sięgnąć po Fundusze Europejskie? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy konsultantów Punktów Informacyjnych! Po więcej informacji zajrzyj na stronę: 

www.pife.gov.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich, wejdź:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne